اشبالت
ما 19 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
عین اله ساکت پور

ساکت پور


مدیرعامل : عین الله ساکت پور تلفن : 32853012-041 فکس:32853279-041 آدرس: تبریز-اول چرمشهر پلاک 112
ابراهیم الوندی

الوندی


نام مدیرعامل: ابراهیم الوندی تلفن: 32852166-041 آدرس: جاده اصلی چرمشهرپشت بانک سپه سابق
نصیر ساکت پور

چرم مهدی


مدیرعامل: نصیر ساکت پور تلفن: 32852577-041 فکس: 32852577-041 آدرس: چرمشهر کوی امیرخیزی
اژدر چرخی

چرخی


مدیرعامل:اژدر چرخی و برادران تلفن: 32852064-041 فکس: 32852064-041 ادرس:چرمشهر خیابان شهریار
امیر اسماعیل نقی پور

آذرفام


مددیرعامل: امیر نقی پور تلفن: 32852912-041 فکس: 32852912-041 آدرس: چرمشهر خیابان شهریار جنب کارخانه شاهگلی
محمد تمدن

تمدن


مدیرعامل:محمد و برادران تمدن تلفن: 32852445-041 آدرس: چرمشهر خیابان شهریار پلاک122
ناصر الوندی

برادران الوندی


مدیر عامل: ناصر الوندی تلفن: 32852769-041 آدرس: چرمشهر خیابان شهریار پلاک1
حجت امیری

یونس اوغلی2


مدیرعامل: حجت امیری تلفن: 32853100-041 فکس: 32852047-041 آدرس: چرمشهر خیابان شهریار
علی قهرمان

چرم خزر


مدیرعامل: علی قهرمان مایان علیا تلفن: 32852558-041 فکس: 32852558-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم
کریم کفشدوز

منتخب 2 کفشدوز


مدیرعامل: کریم کفشدوز تلفن: 32852859-041و 32853041-041 فکس: 32852073-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم پلاک9
فرامرز تمدن

برادران تمدن


مدیرعامل: فرامرز تمدن تلفن: 32852494-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم  
هدایت عبدالهی پور

عبداللهی پور


مدیرعامل: هدایت عبداللهی پور تلفن: 32852043-041 فکس: 32852043-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک21