اشبالت
ما 19 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
امیر اسماعیل نقی پور

آذرفام


مددیرعامل: امیر نقی پور تلفن: 32852912-041 فکس: 32852912-041 آدرس: چرمشهر خیابان شهریار جنب کارخانه شاهگلی
ابراهیم الوندی

الوندی


نام مدیرعامل: ابراهیم الوندی تلفن: 32852166-041 آدرس: جاده اصلی چرمشهرپشت بانک سپه سابق
قربان امیری

امیری


نام مدیرعامل: قربان امیری تلفن: 32852779-041 آدرس: چرمشهر روبروی خیابان سوم
اهرام میرزایی

اهرام


مدیر عامل : اهرام میرزایی آدرس:تبریز-چرمشهر -خیابان شهریار تلفن: 32852913-041
فرامرز تمدن

برادران تمدن


مدیرعامل: فرامرز تمدن تلفن: 32852494-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم  
ناصر الوندی

برادران الوندی


مدیر عامل: ناصر الوندی تلفن: 32852769-041 آدرس: چرمشهر خیابان شهریار پلاک1
محمد تمدن

تمدن


مدیرعامل:محمد و برادران تمدن تلفن: 32852445-041 آدرس: چرمشهر خیابان شهریار پلاک122
عین اله ساکت پور

ساکت پور


مدیرعامل : عین الله ساکت پور تلفن : 32853012-041 فکس:32853279-041 آدرس: تبریز-اول چرمشهر پلاک 112
سیامک حاکی

سیامک حاکی مایان علیا


آدرس:تبریز-چرمشهر خیابان شهریار فرعی اول جنب قربان حاکی 09141057902
هدایت عبدالهی پور

عبداللهی پور


مدیرعامل: هدایت عبداللهی پور تلفن: 32852043-041 فکس: 32852043-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک21
رضا فرشی

فرشی


مدیرعامل:رضا فرشی فکس: 32852049-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 88/1  
کریم کفشدوز

منتخب 2 کفشدوز


مدیرعامل: کریم کفشدوز تلفن: 32852859-041و 32853041-041 فکس: 32852073-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم پلاک9