بازرگانی و صادرات
ما 18 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
یوسف اسماعیل زاده

یوسف اسماعیل زاده


مدیرعامل: یوسف اسماعیل زاده اسکندانی تلفن و فکس: 34768785-041 آدرس: تبریز-خیابان صائب تبریزی کوی شهیدس
وحید بنابیان

وحید بنابیان


مدیرعامل: وحید بنابیان تلفن: 32852766-041 و 33348772-041 فکس: 33341427-041 آدرس: تبریز بازار کیان پلاک 67
مهدی سیمار اصل

دانیال


نام مدیرعامل: مهدی سیماراصل تلفن: 34771334-041 آدرس: تبریز خیابان پاستور قدیم روبروی پاسگاه 15 کاشی 123
امیراحمد باطومچی

خرید و فروش چرم باطومچی


مدیرعامل: امیراحمد باطومچی تلفن: 04132852498 آدرس: چرمشهر -خیابان دوم - روبروی کارخانه صدر
جواد خوب کردار

جواد خوب کردار


مدیرعامل: جواد خوب کردار تلفن: 32852074-041 فکس: 32852385-041 آدرس: چرمشهر اول جاده اصلی
مسعود راهدار

بازرگانی چرم راهدار


مدیرعامل: مسعود راهدار تلفن:  32852461-041 فکس: 32852877-041 آدرس: چرمشهر جاده اصلی روبروی چرم مقدس
رضا باطومچی

بازرگانی مواد شیمیایی باطومچی


مدیرعامل:رضا باطومچی تلفن: 04132852498 آدرس: چرمشهر -خیابان دوم -جنب کارخانه کریم رنجبر
زهره پیشنماز اهری

بازرگانی صباغ


مدیرعامل: زهره پیشنماز اهری تلفن: 04134498640 آدرس: چرمشهر - جاده اصلی - روبروی خیابان اول
امیر شایان گهر

بازرگانی شایان


مدیرعامل: امیر شایان گهر تلفن: 32852489-041 فکس: 34760597-041 و 33351246-041 آدرس: بازار شریفی چرمشهر - جاده اصلی
بابک سروشان

بازرگانی سروشان


مدیرعامل: بابک سروشان تلفن: 32852074-041 آدرس:چرمشهر جاده اصلی بالای بانک سپه قدیم
WhatsApp Image 2022-01-02 at 13.23.35

بازرگانی راستخواه


مدیرعامل: هادی راستخواه فکس: 32852089-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم
امیرحسین باطومچی

بازرگانی خرید و فروش موادشیمیایی باطومچی


مدیرعامل: امیرحسین باطومچی تلفن: 04132852498 آدرس: چرمشهر -خیابان دوم - روبروی کارخانه صدر