بازرگانی و صادرات
ما 18 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
محمدحسن نامپاک

بازرگانی حسن نامپاک


مدیرعامل: محمدحسن نامپاک تلفن:32852490-041 فکس:32853028-041 آدرس: چرمشهر جاده اصلی پلاک41
محمدباقر نامپاک

بازرگانی باقر نامپاک


مدیرعامل: محمد باقر نامپاک تلفن: 32852489-041 آدرس: چرمشهر جاده اصلی پلاک 2
جواد خوب کردار

جواد خوب کردار


مدیرعامل: جواد خوب کردار تلفن: 32852074-041 فکس: 32852385-041 آدرس: چرمشهر اول جاده اصلی
بابک سروشان

بازرگانی سروشان


مدیرعامل: بابک سروشان تلفن: 32852074-041 آدرس:چرمشهر جاده اصلی بالای بانک سپه قدیم
محمدحسین زارع جمشیدی

بازرگانی جمشیدی


مدیرعامل: محمد حسین زارع جمشیدی تلفن: 32852662-041 آدرس: جاده اصلی-اول شهرک چرمشهر
وحید تقوی

بازرگانی تقوی


مدیرعامل: وحید تقوی تلفن: 32852487-041 فکس: 32852587-041 آدرس: چرمشهر جاده اصلی روبروی خیابان اول پ38
مسعود راهدار

بازرگانی چرم راهدار


مدیرعامل: مسعود راهدار تلفن:  32852461-041 فکس: 32852877-041 آدرس: چرمشهر جاده اصلی روبروی چرم مقدس
WhatsApp Image 2022-01-02 at 13.23.35

بازرگانی راستخواه


مدیرعامل: هادی راستخواه فکس: 32852089-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم
کیوان اهری

اهری


مدیرعامل: کیوان اهری تلفن: 35244757-041 و 33313955-041 فکس: 32852068-041 آدرس: تبریز بازار سرای قندفروشان پلاک 27
وحید بنابیان

وحید بنابیان


مدیرعامل: وحید بنابیان تلفن: 32852766-041 و 33348772-041 فکس: 33341427-041 آدرس: تبریز بازار کیان پلاک 67
یوسف اسماعیل زاده

یوسف اسماعیل زاده


مدیرعامل: یوسف اسماعیل زاده اسکندانی تلفن و فکس: 34768785-041 آدرس: تبریز-خیابان صائب تبریزی کوی شهیدس
امیر شایان گهر

بازرگانی شایان


مدیرعامل: امیر شایان گهر تلفن: 32852489-041 فکس: 34760597-041 و 33351246-041 آدرس: بازار شریفی چرمشهر - جاده اصلی