بازرگانی و صادرات
ما 18 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
زهره پیشنماز اهری

بازرگانی صباغ


مدیرعامل: زهره پیشنماز اهری تلفن: 04134498640 آدرس: چرمشهر - جاده اصلی - روبروی خیابان اول
امیرحسین باطومچی

بازرگانی خرید و فروش موادشیمیایی باطومچی


مدیرعامل: امیرحسین باطومچی تلفن: 04132852498 آدرس: چرمشهر -خیابان دوم - روبروی کارخانه صدر
رضا باطومچی

بازرگانی مواد شیمیایی باطومچی


مدیرعامل:رضا باطومچی تلفن: 04132852498 آدرس: چرمشهر -خیابان دوم -جنب کارخانه کریم رنجبر
امیراحمد باطومچی

خرید و فروش چرم باطومچی


مدیرعامل: امیراحمد باطومچی تلفن: 04132852498 آدرس: چرمشهر -خیابان دوم - روبروی کارخانه صدر
مهدی سیمار اصل

دانیال


نام مدیرعامل: مهدی سیماراصل تلفن: 34771334-041 آدرس: تبریز خیابان پاستور قدیم روبروی پاسگاه 15 کاشی 123
حبیب قبله

بازرگانی حبیب قبله


مدیرعامل: حبیب قبله تلفن: 35255564-041 فکس: 32853054-041 آدرس: تبریز خیابان دارایی اول پاساژ آریا پلاک 4/1
امیر شایان گهر

بازرگانی شایان


مدیرعامل: امیر شایان گهر تلفن: 32852489-041 فکس: 34760597-041 و 33351246-041 آدرس: بازار شریفی چرمشهر - جاده اصلی
یوسف اسماعیل زاده

یوسف اسماعیل زاده


مدیرعامل: یوسف اسماعیل زاده اسکندانی تلفن و فکس: 34768785-041 آدرس: تبریز-خیابان صائب تبریزی کوی شهیدس
وحید بنابیان

وحید بنابیان


مدیرعامل: وحید بنابیان تلفن: 32852766-041 و 33348772-041 فکس: 33341427-041 آدرس: تبریز بازار کیان پلاک 67
کیوان اهری

اهری


مدیرعامل: کیوان اهری تلفن: 35244757-041 و 33313955-041 فکس: 32852068-041 آدرس: تبریز بازار سرای قندفروشان پلاک 27
WhatsApp Image 2022-01-02 at 13.23.35

بازرگانی راستخواه


مدیرعامل: هادی راستخواه فکس: 32852089-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم
مسعود راهدار

بازرگانی چرم راهدار


مدیرعامل: مسعود راهدار تلفن:  32852461-041 فکس: 32852877-041 آدرس: چرمشهر جاده اصلی روبروی چرم مقدس