بازرگانی و صادرات
ما 18 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
وحید تقوی

بازرگانی تقوی


مدیرعامل: وحید تقوی تلفن: 32852487-041 فکس: 32852587-041 آدرس: چرمشهر جاده اصلی روبروی خیابان اول پ38
محمدحسین زارع جمشیدی

بازرگانی جمشیدی


مدیرعامل: محمد حسین زارع جمشیدی تلفن: 32852662-041 آدرس: جاده اصلی-اول شهرک چرمشهر
بابک سروشان

بازرگانی سروشان


مدیرعامل: بابک سروشان تلفن: 32852074-041 آدرس:چرمشهر جاده اصلی بالای بانک سپه قدیم
جواد خوب کردار

جواد خوب کردار


مدیرعامل: جواد خوب کردار تلفن: 32852074-041 فکس: 32852385-041 آدرس: چرمشهر اول جاده اصلی
محمدباقر نامپاک

بازرگانی باقر نامپاک


مدیرعامل: محمد باقر نامپاک تلفن: 32852489-041 آدرس: چرمشهر جاده اصلی پلاک 2
محمدحسن نامپاک

بازرگانی حسن نامپاک


مدیرعامل: محمدحسن نامپاک تلفن:32852490-041 فکس:32853028-041 آدرس: چرمشهر جاده اصلی پلاک41