بازرگانی و صادرات
leather-forever-exhibition-by-hermes

یونس اسماعیل زاده


مدیرعامل: یونس اسماعیل زاده اقدم تلفن: 34768785-041 فکس: 34782587-041 آدرس: تبریز- خیابان سالاری کوچه شهید
یوسف اسماعیل زاده

یوسف اسماعیل زاده


مدیرعامل: یوسف اسماعیل زاده اسکندانی تلفن و فکس: 34768785-041 آدرس: تبریز-خیابان صائب تبریزی کوی شهیدس
وحید بنابیان

وحید بنابیان


مدیرعامل: وحید بنابیان تلفن: 32852766-041 و 33348772-041 فکس: 33341427-041 آدرس: تبریز بازار کیان پلاک 67
leather-forever-exhibition-by-hermes

خداپناه


مدیرعامل: حسن خداپناه اقدم تلفن: 33859267-041 فکس: 33850089-041 آدرس: تبریز گلشهر خیابان بهارستان پلاک 89
امیر شایان گهر

بازرگانی شایان


مدیرعامل: امیر شایان گهر تلفن: 32852489-041 فکس: 34760597-041 و 33351246-041 آدرس: بازار شریفی چرمشهر - جاده اصلی
WhatsApp Image 2022-01-02 at 13.23.35

بازرگانی راستخواه


مدیرعامل: هادی راستخواه فکس: 32852089-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم
حبیب قبله

بازرگانی حبیب قبله


مدیرعامل: حبیب قبله تلفن: 35255564-041 فکس: 32853054-041 آدرس: تبریز خیابان دارایی اول پاساژ آریا پلاک 4/1
کیوان اهری

اهری


مدیرعامل: کیوان اهری تلفن: 35244757-041 و 33313955-041 فکس: 32852068-041 آدرس: تبریز بازار سرای قندفروشان پلاک 27