خدمات چرمسازی
ما 9 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
عباس حسینیان

حسینیان


مدیرعامل: عباس حسینیان تلفن: 09144134987   آدرس: چرمشهر-جاده اصلی
ابراهیم گل محمدی

گل محمدی


مدیرعامل: ابراهیم گل محمدی تلفن: 09149126235   آدرس: چرمشهر-جاده اصلی
محمود ناموری

ناموری


مدیرعامل: محمود ناموری تلفن: 32852554-041 فکس: 32852554-041 آدرس: چرمشهر-جاده اصلی
جعفر زهدی

خدمات چرم زهدی


آدرس:تبریز-چرمشهر جاده اصلی اول چرمشهر 09141145406
اسماعیل حیدری

اسماعیل حیدری قریچه


تبریز-چرمشهر-جاده اصلی-جنب ابزار فروشی معرفت
پیمان رضاپور

بازرگانی خدمات ربات سازان عصر نوین


مدیرعامل: پیمان رضاپور تلفن : 09144186431 آدرس : چرمشهر تبریز خیابان دوم
ظهراب اسدپور

ظهراب اسدپور


نام مدیرعامل: ظهراب اسدپور تلفن: 32852936-041 آدرس: چرمشهر روبروی خیابان دوم
اصغر کیانی

بارابان سازی اصغر کیانی


مدیرعامل: اصغر کیانی فکس: 32852879 آدرس: چرمشهر جاده اصلی روبروی خیابان شهریار
عسگر حلاجی زحمتکش

حلاجی زحمت کش


مدیرعامل: عسگر حلاجی زحمت کش تلفن: 32852816-041 آدرس: چرمشهر خیابان اول