سالامبور
ما 4 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
مصطفی قصابیان

چرم آذر مراغه


مدیرعامل: مصطفی قصابیان تلفن: 04137325192 آدرس: مراغه-جاده هشترود-جاده گل تپه
علی امین کاظمی

امین


مدیرعامل: علی امین کاظمی تلفن: 32852850-041 فکس: 35558717-041 آدرس:  چرمشهر خیابان چهارم پلاک2
شاهین بنابیان

آینده چرم


مدیرعامل: شاهین بنابیان تلفن: 32852068-041 فکس: 32852766-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 28
Image (751)

هما


مدیرعامل: اکبر دریانی تلفن: 32853055-041 فکس: 32852155-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم پلاک 69