مواد شیمیایی
ما 8 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
ساسان بهارامید

مواد شیمیایی بهارامید


مدیرعامل: ساسان بهارامید تلفن: 04132852924 آدرس: چرمشهر -جاده اصلی - نبش خیابان اول
سعید غفارزاده

بازرگانی موادشیمیایی غفارزاده


مدیرعامل: سعید غفارزاده تلفن: 09141156293   آدرس: چرمشهر -جاده اصلی - نبش خیابان اول
حسن محمدپور

بازرگانی شیمیایی محمدپور


مدیرعامل: حسن محمدپور تلفن: 32853267-041 فکس: 32853228-041 آدرس: چرمشهر جنب خیابان امیرخیزی
فریدون کاظم زاده

بازرگانی کاظم زاده


مدیرعامل: فریدون کاظم زاده تلفن: 32852061-041 فکس: 36770516-021 آدرس:چرمشهر جاده اصلی جنب صداقت پلاک781
محمدرضا کسب کار

محمدرضا کسب کار


مدیرعامل: محمدرضا کسب کار تلفن: 32852430-041 فکس: 32853420-041 ادرس: جاده مایان خواجه دیزج پلاک 436
میرکمال تخمه فروش

مواد شیمیایی تخمه فروش


نام مدیر عامل: میر کمال تخمه فروش تلفن: 32852362-041 و 32852969-041 فکس: 32852362-041 آدرس: چرمشهر جاده اصلی جنب ب
جلیل رضایی

مواد شیمیایی رضایی


نام مدیرعامل : جلیل رضایی تلفن: 32852125-041 فکس: 32853008-041 آدرس : چرمشهر جاده اصلی جنب بانک سپه سابق
Scan10015

چرمینه کوهستان


مدیرعامل: عزت الله فرخی زنگنه تلفن: 32852830-041 فکس: 32852831-041 آدرس: تبریز- جاده مایان چرمشهر جنب کارخا