چرم رويه گاوى
ما 82 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
محمد فریدجعفری

فرید


مدیرعامل: محمد و مسعود فریدجعفری تلفن: 32852130-041 فکس: 32852096-041 و 32852566-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک
رضی جعفریان امیرخیزی

امیرخیزی واحد 2


مدیرعامل: رضی جعفریان امیرخیزی تلفن: 32853011-041 فکس: 32853106-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک22
خلیل وجدی

وجدی


مدیرعامل:خلیل وجدی تلفن: 32853072-041 فکس: 32853072-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک7
خلیل شریفی

شریفی


مدیرعامل: خلیل کفشدوزانی شریفی تلفن: 32852482-041 و 32852804-041 فکس: 32852803-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک9
وحید شرکت تبریزی

اطمینان 2


مدیرعامل: وحید شرکت تبریزی - رقیه دباغی صدر تلفن: 32853071-041 فکس: 32853071-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلا
مسعود راهدار

راهدار


مدیرعامل: مسعود و پرویز راهدار تلفن: 32852057-041 فکس: 32852877-041 و 32852057-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک19
غلامرضا دباغ افروز

افروزان


مدیرعامل: غلامرضا دباغ افروز تلفن:  32853415-041 فکس: 33312318-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم روبروی چرم ستار
حامد بنی اسد

بنی اسدی- کاظمی


مدیرعامل: حامد بنی اسدی - محمد کاظمی تلفن: 32852569-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم سمت راست کوچه اول
حبیب شجاعان

آذران


مدیرعامل:حبیب شجاعان تلفن: 32852071-041 و 32853099-041 فکس: 32852071-041 آدرس: خیابان دوم پلاک 47
Image (751)

هما


مدیرعامل: اکبر دریانی تلفن: 32853055-041 فکس: 32852155-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم پلاک 69
علی اصغر نامپاک

چرم فیروز


مدیرعامل: علی اصغر نامپاک تلفن: 32853052-041 و 32852490-041 فکس: 32852063-041 و 32853028-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم پل
اسماعیل حسن زاده دلیر

شفق


مدیرعامل: اسمعیل حسن زاده تلفن: 32853088-041 فکس: 32853077-041 آدرس: چرمشهرخیابان دوم پلاک 10