چرم رويه گاوى
ما 82 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
کریم کفشدوز

منتخب 2 کفشدوز


مدیرعامل: کریم کفشدوز تلفن: 32852859-041و 32853041-041 فکس: 32852073-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم پلاک9
امیرحسن زاده دلیر

افروزکار


مدیرعامل:امیر حسن زاده تلفن: 32852122-041و 32853063 فکس: 32852922-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم پلاک 53 دربا
محمددباغی صدر

ستاره صدر


مدیرعامل: محمد دباغی صدر تلفن: 32852648-041 فکس: 32852647-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم پلاک 8/1
محمدعلی شرکت تبریزی

صدیق


مدیرعامل: محمدعلی شرکت تبریزی تلفن: 32852090-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم پلاک45
محمدحسن دباغی صدر

صدر


مدیرعامل: محمدحسن دباغی صدر تلفن: 32853057-041 فکس: 32852066-041 آدرس: خیابان دوم پلاک8
جلیل دباغی صدر

دباغی صدر


ممدیرعامل: جلیل دباغی صدر تلفن: 32853040-041 و 32853024-041 فکس: 32853047-041 آدرس: چرمشهر نبش خیابان دوم پلاک20
مریم نیک بنیاد

جواد رنجبر


مدیرعامل: خانم مریم نیک بنیاد تلفن: 32852078-041 فکس: 32852478-041 آدرس: چرمشهر خیابان اول
کاظم حیدرپور شاطری

تبریز شاطری


مدیرعامل: کاظم حیدرپور شاطری تلفن: 32852108-041 فکس: 32853053-041 آدرس: چرمشهر خیابان اول پلاک64
جلال کاظمی تبریزی

برادران کاظمی


مدیرعامل: جلال ، کمال ، کاظم کاظمی تبریزی تلفن: 32852094-041 و 32853061-041 فکس: 32852095-041 آدرس: چرمشهر خیابان
اصغر دباغی صدر

درخشان


مدیرعامل: کریم و اصغر دباغی صدر تلفن: 32852042-041 فکس: 32852484-041 آدرس: چرمشهر خیابان اول پلاک 65
مهربانی

مهربانی


مدیرعامل: کریم مهربانی تلفن: 32852485-041 آدرس:چرمشهر خیابان اول پلاک65
رهنمای سپهر

سپهر


مدیرعامل: محمود رهنمای سپهر تلفن: 32852017-041 فکس: 32852019-041 آدرس: چرمشهر خیابان اول پلاک 81