چرم رويه گاوى
ما 82 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
علی آهنگری

آهنگری


مدیرعامل: علی آهنگری تلفن: 32852107-041 فکس: 32853070-041 آدرس: چرمشهر خیابان اول پلاک65
علیرضا یاراختر

آراز چرم


مدیرعامل: علیرضا یاراختر تلفن: 32852077-041 فکس: 32853054-041 آدرس: چرمشهر خیابان اول
سعید دباغی صدر

شمس


مدیرعامل: حسن و سعید دباغی صدر تلفن: 32853098-041 و 32852802-041 فکس: 32852801-041 آدرش: خیابان اول پلاک36
محمد دباغی صدر شمس1

شمس 1


مدیرعامل: محمد دباغی صدر تلفن: 32852038-041 فکس: 32853228-041 آدرس: چرمشهر خیابان اول پلاک 36/1
ابراهیم دباغی صدر

صدرا


مدیرعامل: ابراهیم دباغی صدر تلفن: 32852212-041 فکس: 32852045-041 آدرس: چرمشهر خیابان اول پلاک 34
آقای محمد دباغ زاده

مهتاب


مدیرعامل: محمد و رامین دباغ زاده تلفن: 32852150-041 فکس: 32852924-041 آدرس: چرمشهر نبش خیابان اول پلاک32 &nbs
محمدباقر نامپاک

چرم سنا


مدیرعامل: محمدباقر نامپاک تلفن: 32852090-041 آدرس: چرمشهر خیابان شهریار پلاک93
محمدحسین مشک آبادی

مشک آبادی


مدیرعامل: محمدحسین مشک آبادی تلفن: 32852900-041 آدرس: چرمشهر خیابان شهریار
تورج قرقره چی

آتا


مدیرعامل: تورج قرقره چی تلفن: 32852070-041 فکس: 32852985-041 آدرس: چرمشهر خیابان شهریار پلاک79
موسی باستانیان شاهگلی

شرکت شهریار چرم تبریز یکتا ( شاهگلی)


مدیر عامل:موسی باستانیان شاهگلی تلفن: 32852010-041 فکس: 32852091-041 چرمشهر خیابان شهریار پلاک 120
بیوک حق شناس

حق شناس


مدیرعامل: بیوک حق شناس تلفن: 32853032-041 فکس: 32852458-041 آدرس: چرمشهر کوی امیرخیزی پلاک76
آقای فریدون محمدتقی -زاده آذری

نور


مدیرعامل: فریدون محمد تقی زاده آذری تلفن: 32853136-041 فکس: 32853199-041 آدرس: چرمشهر کوی امیرخیزی پلاک74