آتا

مدیرعامل: تورج قرقره چی

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۷۰-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۹۸۵-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان شهریار پلاک۷۹