حیرتی و پورالطافی

نام مدیرعامل: عادل حیرتی – رحیم پورالطافی

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۶۶-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۰۶۷-۰۴۱

آدرس: چرمشهر جاده اصلی پلاک۱۱