اطمینان ۲

مدیرعامل: وحید شرکت تبریزی – رقیه دباغی صدر

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۷۱-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۰۷۱-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک۱۷