افروزان

مدیرعامل: غلامرضا دباغ افروز

تلفن:  ۳۲۸۵۳۴۱۵-۰۴۱

فکس: ۳۳۳۱۲۳۱۸-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان دوم روبروی چرم ستاره صدر