بازرگانی حبیب قبله

مدیرعامل: حبیب قبله

تلفن: ۳۵۲۵۵۵۶۴-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۰۵۴-۰۴۱

آدرس: تبریز خیابان دارایی اول پاساژ آریا پلاک ۴/۱