بازرگانی خرید و فروش موادشیمیایی باطومچی

مدیرعامل: امیرحسین باطومچی

تلفن: ۰۴۱۳۲۸۵۲۴۹۸

آدرس: چرمشهر -خیابان دوم – روبروی کارخانه صدر