بازرگانی چرم راهدار

مدیرعامل: مسعود راهدار

تلفن:  ۳۲۸۵۲۴۶۱-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۸۷۷-۰۴۱

آدرس: چرمشهر جاده اصلی روبروی چرم مقدس