بازرگانی کاظم زاده

مدیرعامل: فریدون کاظم زاده

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۶۱-۰۴۱

فکس: ۳۶۷۷۰۵۱۶-۰۲۱

آدرس:چرمشهر جاده اصلی جنب صداقت پلاک۷۸۱