بدر

مدیرعامل: حسن دهقانی بدر

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۸۹-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۰۸۹-۰۴۱

آدرس:چرمشهر خیابان سوم پلاک ۸۸