اکبر بهروزی

مدیرعامل: اکبر بهروزی

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۷۳-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۰۲۵-۰۴۱

آدرس: چرمشهر نبش خیابان دوم پلاک۲۴