حق سای

مدیرعامل: علی حق سای

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۳۳-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۹۳۳-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک ۲۵