حق شناس

مدیرعامل: بیوک حق شناس

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۳۲-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۴۵۸-۰۴۱

آدرس: چرمشهر کوی امیرخیزی پلاک۷۶