خرید و فروش چرم باطومچی

مدیرعامل: امیراحمد باطومچی

تلفن: ۰۴۱۳۲۸۵۲۴۹۸

آدرس: چرمشهر -خیابان دوم – روبروی کارخانه صدر