دکتر نبی وند

مدیرعامل: سکینه نبی وند

تلفن:۳۲۸۵۲۴۵۴-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۴۵۴-۰۴۱

آدرس: جاده اصلی چرمشهر پلاک ۳۰