رادور

مدیرعامل: محمد صدری میلانی

تلفن: ۳۲۸۵۲۴۶۸-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۵۵۵-۰۴۱

آدرس:چرمشهر-جاده اصلی-نبش خیابان شهریار