راهدار

مدیرعامل: مسعود و پرویز راهدار

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۵۷-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۸۷۷-۰۴۱ و ۳۲۸۵۲۰۵۷-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک۱۹