شرکت شهریار چرم تبریز یکتا ( شاهگلی)

مدیر عامل:موسی باستانیان شاهگلی

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۱۰-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۰۹۱-۰۴۱

چرمشهر خیابان شهریار پلاک ۱۲۰