صادق(اتحاد)

مدیرعامل: اسمعیل صادق

تلفن : ۳۲۸۵۳۰۱۹-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۰۱۹-۰۴۱

آدرس: اول چرمشهر نرسیده به خیابان اول