صدیق

مدیرعامل: محمدعلی شرکت تبریزی

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۹۰-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان دوم پلاک۴۵