صفایی

مدیرعامل: غلامرضا صفایی

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۴۶-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۰۴۶-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم کوچه رزاقی پلاک۳۱