صمدی

مدیرعامل: خلیل صمدی

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۷۸-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۰۷۸-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک ۹۰