عمران

مدیرعامل: فربد عمران هاشمی

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۶۵-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۴۸۰-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک۴/۱۷