شکوه ۲

نام مدیرعامل: علی قربانی وفا
تلفن: ۳۲۸۵۳۰۴۸-۰۴۱
فکس : ۳۲۸۵۲۵۷۵-۰۴۱
آدرس: چرمشهر تبریز خیابان چهارم پلاک ۴