متین

مدیرعامل: سید جلیل متین

تلفن: ۳۲۸۵۳۲۰۹-۰۴۱
فکس : ۳۲۸۵۳۲۰۹-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک ۸۷