مرکزی

مدیرعامل: محمود زیرک

تلفن: ۳۲۸۵۲۱۱۴-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۱۱۴-۰۴۱

آدرس:  چرمشهر بالاتر از خیابان چهارم پلاک۹