مواد شیمیایی رضایی

نام مدیرعامل : جلیل رضایی

تلفن: ۳۲۸۵۲۱۲۵-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۰۰۸-۰۴۱

آدرس : چرمشهر جاده اصلی جنب بانک سپه سابق