نقی زاده

مدیرعامل: علی محمد نقی زاده

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۵۲-۰۴۱

فکس: ۳۴۷۸۳۷۹۵-۰۴۱و ۳۲۸۵۲۷۷۴-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان امیرخیزی پلاک۵۶