چرمینه کوهستان

مدیرعامل: عزت الله فرخی زنگنه

تلفن: ۳۲۸۵۲۸۳۰-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۸۳۱-۰۴۱

آدرس: تبریز- جاده مایان چرمشهر جنب کارخانه مهر