چرم خزر

مدیرعامل: علی قهرمان مایان علیا

تلفن: ۳۲۸۵۲۵۵۸-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۵۵۸-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان دوم