یاراختر

مدیرعامل: اصغر یاراختر

تلفن: ۳۲۸۵۲۴۸۳-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۰۹۴-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک۶