یاراختر۲

مدیرعامل: احمد یاراختر

تلفن: ۳۲۸۵۲۹۵۲-۰۴۱

آدرس: چرمهر خیابان چهارم پلاک ۱/۶