یوسف اسماعیل زاده

مدیرعامل: یوسف اسماعیل زاده اسکندانی

تلفن و فکس: ۳۴۷۶۸۷۸۵-۰۴۱

آدرس: تبریز-خیابان صائب تبریزی کوی شهیدستاری کوچه نیلوفر پلاک۴