یونس اسماعیل زاده

مدیرعامل: یونس اسماعیل زاده اقدم

تلفن: ۳۴۷۶۸۷۸۵-۰۴۱

فکس: ۳۴۷۸۲۵۸۷-۰۴۱

آدرس: تبریز- خیابان سالاری کوچه شهید آقاجانزاده دست راست پلاک ۱۱۰