تماس با ما

آدرس: ایران – تبریز – خیابان ارتش شمالى – اتاق بازرگانى ، صنایع ، معادن و کشاورزی تبریز – اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم استان آذربایجان شرقى
تلفن: ۳۵۲۶۱۷۰۰ – ۰۴۱نمابر: ۳۵۲۶۰۸۰۸ – ۰۴۱ایمیل: info@ea-leather.com