هيئت مديره
محصولات
اعضاء
خبرنامه
آرشيو اخبار
معرفى استان
تماس با ما
پست‌الکترونيکى
نوع خبر: داخلى
تاريخ خبر: ۱۳۹۳/۱/۲۶ ساعت ۷:۵۳ تعداد بازديدکنندگان: ۵ نفر
بدينوسيله به استحضار ميرساند ه...  ادامه خبر
نوع خبر: داخلى
تاريخ خبر: ۱۳۹۳/۱/۲۱ ساعت ۱۰:۵۶ تعداد بازديدکنندگان: ۱۵ نفر
ماده ۴ : وظايف طرف ها/زمينه هم...  ادامه خبر
نوع خبر: داخلى
تاريخ خبر: ۱۳۹۳/۱/۲۱ ساعت ۱۰:۴۵ تعداد بازديدکنندگان: ۵ نفر
۲-۲-واردات: امکان ترخيص بدون ن...  ادامه خبر
نوع خبر: داخلى
تاريخ خبر: ۱۳۹۳/۱/۲۱ ساعت ۹:۴۵ تعداد بازديدکنندگان: ۵ نفر
بدينوسيله به اطلاع ميرساند رئي...  ادامه خبر
نوع خبر: داخلى
تاريخ خبر: ۱۳۹۳/۱/۲۰ ساعت ۸:۱۸ تعداد بازديدکنندگان: ۱۰ نفر
احتراما با توجه به طرح موضوع ا...  ادامه خبر
استان آذربايجان شرقى با قابليت‌هاى ويژه در زمينه‌هاى مختلف يكى از قطب‌هاى عمده و مهم صنعتى كشور به شمار مى‌آيد. همچنين اين استان با مزيت‌هاى قابل توجه بازرگانى از جمله وجود گمركات متعدد و توانمند، خطوط هوايى، ريلى، و جاده‌اى مناسب، همسايگى با اروپا، وجود منطقه آزاد تجارى جلفا، و ... توانسته است جايگاه بسيار ارزنده‌اى را در اين بخش به خود اختصاص دهد.
صنعت جرم استان نيز همانند ساير صنايع استان از قبيل فرش، صنايع كبريت سازى، نساجى، و ... داراى پيشينه و سابقه‌اى در خور توجه است. چنانكه نقطه آغازين رشد اين صنعت در كشور، استان آذربايجان شرقى مى‌باشد و نام تبريز به عنوان اولين قطب صنعت چرم كشور براى متخصصان و دستندركاران داخلى و خارجى نامى شناخته شده و آشنا است.
بوجود آمدن اولين كارگاه‌هاى دباغى در تبريز كه قدمت آنها به حدود يكصد سال پيش بر مى‌گردد، سبب پايه گذارى اين صنعت در استان گرديد. پس از گذشت مدتى اين كارگاه‌هاى دباغى به صورت كارخانه‌هاى مجهز چرمسازى در منطقه چرم شهر كنونى فعاليت خود را گسترش دادند به طوريكه تا كنون بالغ بر ۲۵۰ واحد چرمسازى در اين منطقه وجود دارد كه به نوبه خود باعث رشد و شكوفايى منطقه گرديده است.
نزديكى به گمرك سبلان، خط آهن تبريز ـ جلفا، و ... از مزيتهاى عمده اين منطقه به شمار مى‌آيد.
حجم سرمايه‌گذارى صورت گرفته در اين منطقه بالغ بر ۴۰۰ ميليارد ريال است كه به نسبت اين حجم سرمايه‌گذارى، ميزان اشتغال‌زايى مستقيم حدود ۲۵۰۰ نفر مى‌باشد.
تصفيه پساب‌هاى صنعتى واحدهاى چرمسازى مستقر در منطقه چرمشهر به صورت مجتمع بوسيله سه واحد عظيم تصفيه‌ خانه صورت مى‌گيرد كه اين مسئله از صرف هزينه‌هاى هنگفت واحدها به منظور احداث تصفيه خانه‌هاى مجزا جلوگيرى نموده است .
Copyright © Association of the Leather Producers and Exporters of East Azerbaijan (I.R. Iran)